Późnowieczorne zebranie koła SLD w Wyrzysku

Wrzesień 30, 2013 w Aktualności, Slider

Zebranie_Wyrzysk1

WYRZYSK 27 września 2013 r. Obowiązki służbowe spowodowały, że zebranie koła SLD w Wyrzysku odbyło się 27 września w późnych godzinach wieczornych i w dodatku w niepełnym składzie osobowym. Na zebranie przybyło tylko 4 członków koła (Piotr Banach, Leonard Borowczyk, Łukasz Napierała i Ryszard Rozpłoch) oraz przewodniczący RP SLD – Tadeusz Rzemykowski i radni Powiatu Pilskiego – Leszek Partyka i Stanisław Jendrzejewski.

Zebranie_Wyrzysk4

Piotr Banach, przewodniczący koła poinformował zebranych, że do koła powrócił po dłuższej przerwie spowodowanej sprawami rodzinnymi (art.8 Statutu SLD) Łukasz Napierała i obecnie koło liczy 7 członków. 5 członków opłaciło składki członkowskie na łączną sumę 260 zł, a radny RM Wyrzyska Leonard Borowczyk regularnie opłaca miesięczne składki specjalne w wysokości 7 % otrzymywanej diety radnego. L. Borowczyk złożył krótki raport z pracy rady miejskiej i jej komisji rewizyjnej, której jest członkiem.

Zebranie_Wyrzysk3

W dyskusji podjęto sprawę niektórych inwestycji RM na terenach wiejskich, w tym obiektu sportowego w Gromadnie, świetlicy wiejskiej w Dobrzyniewie i byłego klubu „Pokusa” w Osieku. L.Borowczyk wyjaśnił, że zasadność tych inwestycji oraz zakres i jakość realizowanych tam prac są przedmiotem kontroli komisji rewizyjnej i jak dotąd nie stwierdzono nieprawidłowości. Powiedział też, że o konkretne inwestycje zabiegają rady sołeckie, a potem mieszkańcy szeregu wsi mają inne zdanie i występują do Rady i Burmistrza z szeregiem zastrzeżeń. Okazuje się, zdaniem radnego Borowczyka, że budowanie prawdziwej demokracji w naszym kraju to proces długofalowy i trudny.

Zebranie_Wyrzysk2

W dalszej części zebrania Tadeusz Rzemykowski:

po pierwsze – zaprosił członków koła na spotkanie w Pile w dniu 28.10.br z sekretarzem generalnym SLD, dr Krzysztofem Gawkowskim,

po drugie – poinformował, że 14.12.br odbędzie się Konwencja Krajowa SLD. RP zarekomendowała Paulinę Baryczę, wiceprzewodniczącą RP na delegata na tą konwencję.

po trzecie – poinformował, że w lutym 2014 r. odbędzie się Powiatowa Konwencja SLD i zaprosił na nią, zgodnie z uchwałą RP, 4 członków koła w Wyrzysku.

po czwarte – omówił zakres planowanych w 2014 r. kampanii wyborczych do PE i samorządów wszystkich szczebli.

Podczas zaangażowanej dyskusji rozważano różne aspekty kampanii w powiecie i gminie Wyrzysk w zakresie samorządu powiatowego i gminnego. Zebrani byli jednomyślni, że wielki wpływ na przyszłoroczne wybory samorządowe będą miały, zarówno przebieg kampanii i wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego, jak i notowania głównych partii (PO, PiS i SLD) w skali ogólnokrajowej.

Na zakończenie zebrania podjęto jednomyślną uchwałę, że koło będzie reprezentowane na powiatowej Konwencji SLD przez: P. Banacha, L. Borowczyka, Ł. Napierałę i R. Rozpłocha.

PS – powracających do Piły T.Rzemykowskiego i L.Partykę spotkała niemal o północy „miła niespodzianka” – badanie trzeźwości kierowcy przez patrol Policji. Jak to dobrze, że darowana przez Stasia „miodówka” pozostała nietknięta.