Późnowieczorne zebranie koła SLD w Wyrzysku

Zebranie_Wyrzysk1

WYRZYSK 27 września 2013 r. Obowiązki służbowe spowodowały, że zebranie koła SLD w Wyrzysku odbyło się 27 września w późnych godzinach wieczornych i w dodatku w niepełnym składzie osobowym. Na zebranie przybyło tylko 4 członków koła (Piotr Banach, Leonard Borowczyk, Łukasz Napierała i Ryszard Rozpłoch) oraz przewodniczący RP SLD – Tadeusz Rzemykowski i radni Powiatu Pilskiego – Leszek Partyka i Stanisław Jendrzejewski.

Zebranie_Wyrzysk4

Piotr Banach, przewodniczący koła poinformował zebranych, że do koła powrócił po dłuższej przerwie spowodowanej sprawami rodzinnymi (art.8 Statutu SLD) Łukasz Napierała i obecnie koło liczy 7 członków. 5 członków opłaciło składki członkowskie na łączną sumę 260 zł, a radny RM Wyrzyska Leonard Borowczyk regularnie opłaca miesięczne składki specjalne w wysokości 7 % otrzymywanej diety radnego. L. Borowczyk złożył krótki raport z pracy rady miejskiej i jej komisji rewizyjnej, której jest członkiem.

Zebranie_Wyrzysk3

W dyskusji podjęto sprawę niektórych inwestycji RM na terenach wiejskich, w tym obiektu sportowego w Gromadnie, świetlicy wiejskiej w Dobrzyniewie i byłego klubu „Pokusa” w Osieku. L.Borowczyk wyjaśnił, że zasadność tych inwestycji oraz zakres i jakość realizowanych tam prac są przedmiotem kontroli komisji rewizyjnej i jak dotąd nie stwierdzono nieprawidłowości. Powiedział też, że o konkretne inwestycje zabiegają rady sołeckie, a potem mieszkańcy szeregu wsi mają inne zdanie i występują do Rady i Burmistrza z szeregiem zastrzeżeń. Okazuje się, zdaniem radnego Borowczyka, że budowanie prawdziwej demokracji w naszym kraju to proces długofalowy i trudny.

Zebranie_Wyrzysk2

W dalszej części zebrania Tadeusz Rzemykowski:

po pierwsze – zaprosił członków koła na spotkanie w Pile w dniu 28.10.br z sekretarzem generalnym SLD, dr Krzysztofem Gawkowskim,

po drugie – poinformował, że 14.12.br odbędzie się Konwencja Krajowa SLD. RP zarekomendowała Paulinę Baryczę, wiceprzewodniczącą RP na delegata na tą konwencję.

po trzecie – poinformował, że w lutym 2014 r. odbędzie się Powiatowa Konwencja SLD i zaprosił na nią, zgodnie z uchwałą RP, 4 członków koła w Wyrzysku.

po czwarte – omówił zakres planowanych w 2014 r. kampanii wyborczych do PE i samorządów wszystkich szczebli.

Podczas zaangażowanej dyskusji rozważano różne aspekty kampanii w powiecie i gminie Wyrzysk w zakresie samorządu powiatowego i gminnego. Zebrani byli jednomyślni, że wielki wpływ na przyszłoroczne wybory samorządowe będą miały, zarówno przebieg kampanii i wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego, jak i notowania głównych partii (PO, PiS i SLD) w skali ogólnokrajowej.

Na zakończenie zebrania podjęto jednomyślną uchwałę, że koło będzie reprezentowane na powiatowej Konwencji SLD przez: P. Banacha, L. Borowczyka, Ł. Napierałę i R. Rozpłocha.

PS – powracających do Piły T.Rzemykowskiego i L.Partykę spotkała niemal o północy „miła niespodzianka” – badanie trzeźwości kierowcy przez patrol Policji. Jak to dobrze, że darowana przez Stasia „miodówka” pozostała nietknięta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *